سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد؛ عناوین برنامه های هفته آمار و برنامه ریزی

نهادینه سازی نظام آماری مدرن و ثبتی مبنا، ارتقای آگاهی و سواد آماری، آمار و رسانه، آمار و برنامه ریزی، آمارهای رسمی و اعتمادسازی و آمار و پژوهش از مهمترین عناوین هفته آمار و برنامه ریزی در سال 1399 عنوان شده است.

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

ادامه خبر

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی تاکید کرد: ضرورت مدرن سازی نظام آماری کشور/ استانداردهای آماری باید یکی باشد زیرا اگر هر دستگاهی با هر استانداردی تولید آمار کند نمی توان داده ها را با هم جمع کرد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس معتقد است استانداردهای آماری باید یکی باشد زیرا اگر هر دستگاهی با هر استانداردی تولید آمار کند نمی توان داده ها را با هم جمع کرد.

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

ادامه خبر

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به مناسبت فرا رسیدن اول آبان ماه روز ملی آمار و برنامه ریزی خبر داد: سال ۱۴۰۵ ، نظام سرشماری ایران به سرشماری ثبتی مبنا تغییر می یابد

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس گفت: آمارگیری و سرشماری ثبتی مبنا یکی از مهم‌ترین اهداف چشم انداز برنامه ملی آمار است.

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

ادامه خبر

آرشیو اخبار