در نشست مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با انجمن های صنفی تخصصی استان فارس مطرح شد : راهکارهای ایجاد تعاملات فنی و مهندسی استان فارس با کشور¬های منطقه با نگاه ویژه به ظرفیت‌های بخش خصوصی

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس  از هر گونه همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بخش خصوصی بالاخص در بحث صادرات خدمات فنی- مهندسی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، مهندس محسن ربانی زاده که در نشست با انجمن های صنفی تخصصی استان فارس سخن می گفت، به بیان راهکارهای ایجاد تعاملات فنی و مهندسی استان فارس با کشور­های منطقه با نگاه ویژه به ظرفیت‌های بخش خصوصی پرداخت.

در این نشست که بیش از دو ساعت و با حضور مشاوران و پیمانکاران باسابقه استان فارس تشکیل شد، دغدغه های بخش خصوصی در امر صادرات و خدمات از جمله موضوع قوانین نظام فنی و اجرایی کشور مقصد، مشاورهای حقوقی جهت انعقاد قرارداد، اخذ ضمانت­نامه، بیمه، مالیات، استفاده از تسهیلات قانونی مطرح شد که مقرر گردید کمیته ای از انجمن های صنفی پیمانکارن و مشاوران استان تشکیل و راهکارهای لازم برای برطرف کردن موانع صدور خدمات فنی استان را ارائه دهند.