تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در كشور

عنوان خدمت

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در كشور

شناسه خدمت

شناسه خدمت 10061717000 شناسنامه خدمت

نوع خدمت

خدمت به كسب كار(G2B)

شرح خدمت

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل فني و اجرايي اعم از مشاوران، پيمانكاران مشمول نظام فني و اجرايي و شركت هاي انفورماتيك و شركت هاي طرح و ساخت (صنعتي و غير صنعتي)، صدور گواهينامه هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي رتبه بندي، استعلام، كنترل ظرفيت.

مدارک لازم برای انجام خدمت
قوانین و مقررات

شرايط عمومي تعيين صلاحيت و دريافت گواهي رتبه شركت ها:

۱-شركت در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسيده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستين قدم ثبت يك شركت است)

۲-شركت واجد شرايط و امتيازات لازم براي تعيين صلاحيت در رتبه مورد نظر  طبق ضوابط و دستورالعمل هاي لازم باشد.

۳-شركت محروميت يا ممنوعيتي براي انجام كارهاي مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپيشينه حرفه اي)

۴-هيچكدام از مديران شركت نبايد كارمند دولت باشند.

۵-سابقه كار مفيد و مرتبط مدير عامل و اعضاء هيات مديره موظف بر اساس جداول ۱-۷ آيين نامه ضروري مي باشد.

مراحل گردش کار

۱- ثبت اطلاعات در سامانه

۲- كنترل مدارك

۳- صدور گواهينامه

مسئول ارائه خدمت

چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه اول / مدیریت نظام فنی و اجرایی( اتاق 209)، آقای حسین قنبری

شمااره تلفن: 07132290931چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.