نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان

عنوان خدمت

نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان

شناسه خدمت

شناسه خدمت 10031771000 شناسنامه خدمت

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

آدرس سامانه
شرح خدمت

نظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان لرستان

مدارک لازم برای انجام خدمت

تمام مدارك موردنياز كه مي بايست در سامانه كارمند ايران گذاشته شود : تكميل فرم شغل وشاغل – تاييديه گزينش – تامين اعتبار – مدرك تحصيلي

قوانین و مقررات

قوانين امور اداري واستخدامي – مصوبات هيئت وزيران وبخشنامه ها

مراحل گردش کار

1- بررسي درخواست دستگاه ها 

2- بررسي تشكيلات و پست هاي بلاتصدي 

3- صدور مجوز و سهميه استخدام 

4- تهيه آگهي استخدام 

5- درج آگهي استخدام در نشريات 

6- جذب و بكارگيري نيروي انساني

مسئول ارائه خدمت

چهارراه ادبیات،بلوار گلستان، ساختمان شماره دو /خانم مهوند سجادی

شمااره تلفن: 07132290931چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.