تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان

عنوان خدمت

تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان

شناسه خدمت

شناسه خدمت 0 شناسنامه خدمت

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

آدرس سامانه
شرح خدمت

تهيه برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت در جهت شناسايي پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود و نقاط قوت و ضعف و آينده نگري در مورد چگونگي انجام امور توسعه اي استان

مدارک لازم برای انجام خدمت

سالنامه هاي آماري، گزارشات ماهانه و ساليانه دستگاه هاي اجرايي، برنامه هاي پنج ساله، برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه منطقه اي و كشوري

قوانین و مقررات

قوانين برنامه هاي پنج ساله توسعه، قوانين برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه منطقه اي و قوانين برنامه آمايش

مراحل گردش کار

1- تهيه سند توسعه استان 

2- نظارت و تاييد 

3- تصويب 

4- اجرا 

5- پايش و ارزيابي

مسئول ارائه خدمت

چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه اول / معاونت هماهنگی برنامه ریزی و بودجه /(اتاق 205)، آقای حمیدرضا طبیبی

شمااره تلفن: 07132290931چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.