توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای

عنوان خدمت

توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای

شناسه خدمت

شناسه خدمت 10011721000 شناسنامه خدمت

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

آدرس سامانه
شرح خدمت

توزيع اعتبارات هزينه اي وهمچنين مبادله موافقتنامه ها و وتخصيص اعتبارات دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني كه از اعتبارات هزينه اي استان استفاده مي نمايند

مدارک لازم برای انجام خدمت

1- ابلاغ اعتبارات و تخصيص اعتبارات هزينه اي 

2- دستورالعمل هاي توزيع ومبادله موافقتنامه 

3- پيش نويس موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي 

4- دريافت گزارش درآمدهاي وصولي سه مامه استان

قوانین و مقررات

قانون محاسبات عمومي ،قانون برنامه وبودجه ،قانون برنامه 5ساله ،قانون بودجه سالانه وساير قوانين ومقررات

دستور العملهاي توزيع ومبادله موافقتامه ها

مراحل گردش کار

پس از دريافت گزارش عملكرد در آمدهاي وصولي سه ماهه سهم استان ازخزانه وهمچنين ابلاغ سهم تخصيص استان از منابع ملي در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه كشور تخصيص اعتبارات هزينه اي به دستگاهها ابلاغ مي شود

مسئول ارائه خدمت

چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه دوم / معاونت هماهنگی برنامه ریزی و بودجه /(اتاق 302 تا 314)

شمااره تلفن: 07132290931چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.