پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

عنوان خدمت

پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

شناسه خدمت

شناسه خدمت 0 شناسنامه خدمت

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

آدرس سامانه
شرح خدمت

تهيه و تدوين برنامه اقتصاد مقاومتي استان و پايش ارزيابي آن به صورت برخط

مدارک لازم برای انجام خدمت

چشم انداز جمهوري اسلامي ايران – سياست هاي كلي نظام – سياست هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي ذيل آن – ضوابط ملي آمايش سرزمين – سند توسعه استان - نظريه پايه توسعه استان - چشم انداز استان – برنامه آمايش استان – برنامه پنج ساله پنجم و ششم – سند اقتصاد مقاومتي استان

قوانین و مقررات

سياست هاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي – برنامه 12 گانه اقتصاد مقاومتي و طرح هاي 114 گانه آن 

بسته هاي 5 گانه رونق توليد و اشتغال

مراحل گردش کار

بررسي اسناد بالا دستي و تهيه چشم انداز-تهيه پيش نويس- تصويب-ارسال درخواست پروژه ها در سامانه ورود اطلاعات نيپاي-تدوين و ارسال نيپاي پروژه ها از طرف دستگاه هاي اجرايي و ...-ثبت نهايي پروژه ها-ورود عملكرد 3ماهه پروژه ها در سامانه-درج گزارش پروژه ها از طرف دستگاه هاي اجرايي و...- ثبت نهايي عملكرد پروژه ها- گزارش گيري-ارائه گزارش عملكردها و پايش برنامه –ابلاغ به دستگاه ها

مسئول ارائه خدمت

چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه سوم / آقای علی زارع (اتاق 403)

شمااره تلفن: 07132290931چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.