ارائه اطلاعات مکانی (ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف)

عنوان خدمت

ارائه اطلاعات مکانی (ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف)

شناسه خدمت

شناسه خدمت 10031095000 شناسنامه خدمت

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت

بر اساس استانداردهاي اعلام شده از مركز آمار ايران سالانه بخشي از نقشه هاي آماري شهري و روستايي استان به صورت ميداني بررسي و بهنگام مي گردد و اصلاحات لازم برروي نقشه ها اعمال مي گردد

مدارک لازم برای انجام خدمت

درخواست رسمي مركز آمار ايران

قوانین و مقررات

الگوي استاندارد نقشه هاي آماري مركز آمار ايران 

روش ها ودستور العمل هاي تهيه و بهنگام سازي نقشه و اطلاعات مكاني

مراحل گردش کار

1-ابلاغ استانداردهاي بهنگام سازي نقشه هاي آماري شهري و روستايي 

2-بررسي ميداني نقشه هاي آماري شهري و روستايي 

3-اعمال تغييرات و اصلاحات نقشه از طريق نرم افزارهاي مرتبط 

4-ارسال فايل به مركز آمار ايران

مسئول ارائه خدمت

چهار راه حافظیه، ساختمان شماره یک، طبقه اول / معاونت آمار و اطلاعات /(اتاق 221)

شمااره تلفن: 07132290931چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.