نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی

عنوان خدمت

نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی

شناسه خدمت

شناسه خدمت شناسنامه خدمت

نوع خدمت
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت

نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي ملي دستگاههاي اجرايي استان از لحاظ كيفيت اجرا، نحوه اجرا، پيشرفت فيزيكي

مدارک لازم برای انجام خدمت

گزارش بازديد- عملكرد دستگاه اجرايي

قوانین و مقررات

قانون مصوب بودجه سالانه كشور، قانون محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه

مراحل گردش کار

بازديد پروژه هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي

جمع آوري اطلاعات عملكرد ريالي پروژه هاي ملي

جمع آوري اطلاعات كيفيت اجراي پروژه هاي ملي

جمع آوري اطلاعات نحوه واگذاري پروژه هاي ملي

ورود اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي، كيفيت اجرا و نحوه واگذاري پروژه هاي ملي

مسئول ارائه خدمت


چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.