ارئه گزارش سالانه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی 

عنوان خدمت

ارئه گزارش سالانه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی 

شناسه خدمت

شناسه خدمت شناسنامه خدمت

نوع خدمت
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت

گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، روند عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، به‌وسیله شاخص‌های کلان اقتصادی اجتماعی مورد ارزیابی قرار میدهد. همچنین بررسی روند عملکرد دستگاه‌های دولتی از اهمیت خاصی در گزارش حاضر برخوردار می‌باشد. این گزارش شامل دو بخش عمده وضعیت کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وضعیت استان در امور اجتماعی، زیربنایی و تولیدی می‌باشد. بدیهی است پرداختن به شناخت وضعیت کلان استان‌ها و چگونگی پیوند بین بخش‌ها، از شاخص‌های مهم و اساسی در امر برنامه‌ریزی منطقه‌ای بوده و همبستگی‌های لازم را بین مناطق و کشور به وجود می‌آورد

مدارک لازم برای انجام خدمت

-

قوانین و مقررات
مراحل گردش کار

مکاتبه با دستگاه های اجرایی جهت تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف

بررسی آمار و اطلاعات دریافتی  از دستگاه اجرایی و سالنامه آماری  استان

جمع بندی و تحلیل آمار  و اطلاعات دریافتی

دریافت گزارشات تدوین شده از کارشناسان سازمان

بررسی، تحلیل و ویرایش گزارشات بخشهای مختلف

تهیه، تدوین وتائید نهایی گزارشات

مکاتبه با مركز اسناد، مدارك و انتشاراتجهت اخذ فیپا و شابک

چاپ کتاب 

مسئول ارائه خدمت


چنانچه از دریافت این خدمت ناراضی هستید اینجا را کلیک و شکایت خود را ثبت کنید.
و جهت پیگیری شکایت های ثبت شده قبلی اینجا را کلیک کنید.