سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس در سال ۱۳۹۸ تاکید شد: دستگاه هایی که پروژه های اقتصاد مقاومتی را معرفی نکرده اند بازخواست می شوند/ واگذاری شفاف و منطقی پروژه های دولتی به بخش خصوصی در افزایش بهره وری موثر است