سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: بررسی تقاضا‌ی تغییر کاربری اراضی محدوده قصردشت