سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار منتخب مردم شهرستان های لارستان، گراش، خنج و اوز در خانه ملت با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛بررسی مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی شهرستان گراش