سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس در سال 1399 انجام گرفت؛ بررسی مشکلات ۵ طرح باقی مانده اقتصاد مقاومتی فارس