سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار محسن علیزاده منتخب مردم شریف شهرستان های سپیدان و بیضا در مجلس با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی شهرستان های سپیدان و بیضا