سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان انجام گرفت؛ مراسم تکریم مدیر سابق و معارفه سرپرست جدید اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس