سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار مدیر کل و معاونین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس