سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: پای کرونا روی گلوی پروژه های عمرانی فارس/ بسیاری از پروژه های عمرانی استان همچنان تعطیل اند