سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی انجام گرفت؛ تقدیر استاندار فارس از محمدرضا فتوت مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس