سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار فرمانده انتظامی استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس مطرح شد: امنيت مطلوب در استان، مرهون همراهی و تعامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس