سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی در سومین جلسه ستاد فرماندهی¬اقتصاد¬مقاومتی¬استان فارس در سال 1399 خبر داد: مقدمات افزایش چهار پروژه به پروژه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی استان فارس در سال¬جاری فراهم شد