سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان فارس در سال 1399انجام گرفت؛ ارائه سه طرح پژوهشی برتر دستگاه های اجرایی استان فارس/ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تاکید کرد: ضرورت تعیین تکلیف و اصلاح طرح های پژوهشی استان در سامانه سمات