سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار رئیس مرکز افتا استان فارس با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی راهکارهای تامین منابع اعتباری جهت برقراری امنیت فضای مجازی و زیرساخت های فناوری اطلاعات استان فارس