سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر بابایی رئیس جهاددانشگاهی استان فارس با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تاکید شد؛ پرهیز از موازی کاری در تحقیقات علمی