سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر شریف رئیس بنیاد نخبگان استان فارس با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ توافق اولیه در خصوص همکاری دوجانبه "طرح شهید احمدی روشن"