سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس در سال 1399 انجام گرفت؛ ارائه چالشهای اجرایی شدن پایانه صادراتی استان و همچنین ارائه طرح ایجاد زنجیره تولید و عرضه محصولات گواهی شده