سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر فرهاد اسماعیلی مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس با دکتر حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری پروژه های عمرانی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس