سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار مهندس غلامرضا نصیری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان فارس با دکتر حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تاکید شد؛ تهاتر، بهترین روش برای دریافت مطالبات دستگاه های اجرایی