سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس در سال 1399 انجام گرفت؛ ارائه گزارش تبیین طرح و شیوه نامه پرداخت تسهیلات ویژه بنگاه های به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا/پرداخت بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کارفرمایان آسیب دیده از کرونا