سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم شریف شهرستانهای کوار، سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات پروژه های نیمه تمام شهرستانهای کوار، سروستان و خرامه