سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر مسلم صالحی نماینده مردم شریف شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات پروژه های نیمه تمام شهرستان اقلید