سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور در جریان سفر به استان فارس خبر داد: دولت مصمم است که در سالجاری پروژه آزاد راه شیراز- اصفهان را به بهره برداری برساند