سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در هفتمین سفر رسمی شهرستانی استاندار فارس و با همراهی دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بهره برداری از چندین طرح و پروژه عمرانی در شهرستان لارستان