سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر رحیم زارع نماینده مردم شریف شهرستان های آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در خانه ملت با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری پروژه های عمرانی چهار شهرستان شمالی فارس