سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر محمدجواد عسکری نماینده مردم شریف شهرستان های داراب و زرین در خانه ملت با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری پروژه های عمرانی شهرستان های داراب و زرین دشت