سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس در سال 1399 تاکید شد؛ به نتیجه رساندن مصوبات جلسات اقتصاد مقاومتی، از اهمیت بالایی برخوردار است