سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در جلسه رسیدگی مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان های شیراز و زرقان عنوان کرد؛ استان فارس در زمینه تخصیص اعتبار پروژه ها در سطح کشور عملکرد خوبی داشته است