سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در هشتمین سفر رسمی شهرستانی استاندار فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی در شهرستان جهرم