سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در جلسه ای به ریاست دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و با حضور مهندس کریم ریگی زادگان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان انجام گرفت؛ بررسی سهم مصارف و منابع بانکی استان فارس نسبت به کشور