سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: سرهنگ پاسدار حمیدرضا گرامی مدیر برنامه ریزی و راهبردی نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری پروژه های فرهنگی و مذهبی استان فارس