سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار سرهنگ پاسدار علیپور معاون اجرایی سپاه فجر استان فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی راهکارهای تسهیل و هم افزایی جهت اجرای پروژه های عمرانی و محرومیت زدایی فیمابین سپاه و دستگاه های اجرایی استان فارس