سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: با حضور دکتر ابراهیم عزیزی و دکتر جعفر قادری نمایندگان مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در خانه ملت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری پروژه های عمرانی شهرستان زرقان