سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: با دستور رییس جمهوری انجام گرفت؛ بهره‌برداری از طرح‌های توسعه ذوب‌آهن پاسارگاد کوار فارس