سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار مهندس جلال رشیدی کوچی نماینده مردم شریف شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در خانه ملت با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری پروژه های نیمه تمام شهرستان های مرودشت و پاسارگاد