سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار سید مهدی هاشمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و حمیدرضا ناظمی مدیر کل دامپزشکی استان فارس با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی مسائل و مشکلات اعتباری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس و اداره کل دامپزشکی استان فارس