سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس در سال 1399 انجام گرفت؛ارائه گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات ویژه بنگاههای آسیب‌دیده از ویروس کرونا و ارائه گزارش عملکرد مصارف و منابع بانک‌های استان در سال 1398 و مقایسه آن با سال 1397