سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار اسحاق ابراهیمی مدیر کل زندان های استان فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ پی گیری تعهدات سفر رییس قوه قضاییه به استان فارس/ دکتر نوروزی: تامین امنیت، مقوله شماره یک استان فارس است