سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار مهندس بهرامی مدیر کل امور عشایر استان فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی اعتبارات سال 1399 اداره کل عشایر استان فارس