سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در دیدار با سردار یدالله بوعلی جانشین فرماندهی سپاه فجر استان عنوان کرد: اقدامات نیروهای مسلح در مدیریت پروژه ها و بحران ها، امری پسندیده و قابل تقدیر است