سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: با حضور چهار نماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در خانه ملت در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برگزار شد؛ جلسه بررسی مشکلات پروژه های ملی و استانی شهرستان های شیراز و زرقان